Chat bubbles in orange hexagon.

Zomermiddagwandelingen

Ook dit jaar vinden de Zomermiddagwandelingen plaats. Elke vrijdag in juli krijgen geïnteresseerden een persoonlijke rondleiding op ons fabrieksterrein aan de Baanhoekweg in Dordrecht.
  » Aanmelden kunt u hier
Orange Heagon with an outline of a heart beating inside.
Waarzitwatin.nl biedt informatie over chemische stoffen
Chemische stoffen worden gebruikt om ons leven makkelijker te maken. Vaak zonder dat je het door hebt, kom je overal in aanraking met allerlei chemische stoffen. RIVM, VeiligheidNL en ministerie VWS bieden met waarzitwatin.nl eerlijke en actuele informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten. De website biedt ook aandacht aan perfluorverbindingen, waaronder stoffen die Chemours maakt of (heeft) gebruikt:
  » Lees het persbericht hier
Orange Heagon with an outline of a heart beating inside.
Onderzoek bevestigt dat vissen zo goed als geen GenX-stoffen opnemen
Uit onderzoek in opdracht van Chemours, uitgevoerd door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, is gebleken dat vissen GenX nauwelijks opnemen en snel uitscheiden. Dit is aanvullend bewijs dat GenX zich niet opbouwt in vis en dat mensen gerust vis kunnen eten die afkomstig is uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.
  » Lees het persbericht hier
Two Leaves in orange hexagon.
Chemours loopt voor op schema emissiereductie
Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het vooruit loopt op de vergunning per 2019 en op het eigen schema voor de afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020.
  » Lees het persbericht hier
Two Leaves in orange hexagon.
Waterforum: Chemours voldoet voortijdig aan aangescherpte eis ​voor zuivering van GenX uit water
Het vakblad ​Waterforum schrijft dat Chemours voortijdig voldo​​et aan de aangescherpte emissie-eis van de provincie Zuid-Holland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. Dit is een direct resultaat van de maatregelen waarin Chemours fors investeert om de uitstoot met ten minste 99% terug te brengen.
  » Lees het artikel hier
Chat bubbles in orange hexagon.
Doe Maar Duurzaam: Chemours
In het RTLZ-programma 'Doe Maar Duurzaam' is aandacht besteed aan de stappen die Chemours neemt om de impact op de omgeving en samenleving te minimaliseren.
  » Bekijk hier de video
Two Leaves in orange hexagon.
Chemours koppelt maatschappelijk verantwoorde doelen aan groeistrategie
Na de aankondiging dat Chemours circa € 75 miljoen gaat investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel onder meer een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, heeft Chemours ook zijn wereldwijde ambities op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen & produceren bekend gemaakt.
  » bekijk de pdf
Chat bubbles in orange hexagon.
Chemours neemt belangrijke stappen om uitstoot te minimaliseren
Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017.
  » bekijk de pdf
Orange Heagon with an outline of a heart beating inside.
GenX-waterlozing naar minder dan 148 kilogram per jaar
Chemours vertrouwt vanaf 1 januari 2019 op resultaten uit proef met koolbedden om een niveau van jaarlijkse indirecte FRD903-waterlozingen van 148 kilogram of lager te bereiken.
  » bekijk de pdf
Orange Heagon with an outline of a heart beating inside.
Koolstofbedden verminderen GenX-lozing in water met meer dan 85%
Chemours in Dordrecht heeft, als blijk van zijn toewijding aan verantwoord milieubeheer, de waterlozingen van de GenX polymerisatiehulpstof FRD903 significant verminderd door de inzet van een filterinstallatie met koolstofbedden.
  » bekijk de pdf
Two Leaves in orange hexagon.
Reactie op bevindingen in ILT-rapport over afvalstroom van Chemours
Chemours heeft het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), getiteld ‘Afvalstromen van Chemours’, bestudeerd en wij zijn het sterk oneens met een aantal van de observaties daarin.
  » bekijk de pdf
Headshot wearing hardhat in orange hexagon.
Informatie over BRZO-inspectierapporten
In de PDF een actueel overzicht van BRZO-inspecties bij Chemours.
  » bekijk de pdf
Two Leaves in orange hexagon.
Chemours dient een herziening van haar vergunning in om de totale emissies in Dordrecht aanzienlijk te verlagen
Chemours heeft verdere stappen ondernomen om de totale emissies naar water en lucht aanzienlijk te verminderen door formeel een aanvraag in te dienen voor de herziening van de bedrijfsvergunning in Dordrecht.
  » bekijk de PDF
Two people enjoying 50 year celebration.
50 jaar fluorpolymeren in Dordrecht

In onderstaande link wordt de geschiedenis van 50 jaar fluorpolymeren in Dordrecht uitgelicht en stilgestaan bij de viering daarvan.

Dit is Chemours in Dordrecht

Chemours Netherlands B.V. in Dordrecht is de belangrijkste productielocatie voor fluoropolymeren zoals Teflon™ en Viton™ in Europa. The 博猫在线is in 2015 afgesplitst van DuPont en als beursgenoteerd bedrijf zelfstandig verder gegaan. Het is een jonge en energieke onderneming met meer dan 200 jaar ervaring in het maken van chemicaliën. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn topprioriteit. Graag leggen wij uit wat we doen, welke belangrijke stappen wij nemen om onze uitstoot te minimaliseren en hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.​

|